202202171455250158140.jpg


成都总部:成都市武侯区武兴二路9号1栋1单元302号

北京分部:北京市海淀区永泰庄路25号建金中心309

宜宾分部:四川省宜宾市江安县竹都大道幸福苑


供应链生产类合作:wuxing@guxiaojiu.com
商务及广告合作:zhengtianming@guxiaojiu.com

电商渠道合作:renchuanxin@guxiaojiu.com

招商合作咨询:xuyu@guxiaojiu.com


400热线电话:

消费者客服:400-182-0699 转 1

招商合作咨询:400-182-0699 转 2